Paikallissäännöt


 1. Irtokivet hiekkaesteissä ovat liikuteltavia haittoja.

 2. Kiinteät haitat lähellä viheriötä paikallissääntö on voimassa

 3. Kentän ulkorajat
  - Pallo on ulkona, kun se on kentän rajaksi määritetyn aidan tai valkoisten tolppien päällä tai toisella puolella. Pallo on ulkona, vaikka se edellä mainitussa tilanteessa päätyisikin kentän toiselle osalle, jossa pelaaminen on sallittua.
  - Huomautus: Mikäli ulkona-raja on määritelty yhtenäisellä valkoisella viivalla, korvaa tämä viiva mahdollisesti olemassa olevat ulkorajapaalut. Pallo on tällöin ulkona, kun pallo on kokonaisuudessaan viivan päällä tai sen yli.

 4. Vesiesteet
  - Vesiesteet on merkitty keltaisin merkein. Mikäli on käytetty keltaisia viivoja, ovat viivat vesiesteen rajoja ja merkit vain ilmoittavat vesiesteen sijainnista.
  - Sivuvesiesteet on merkitty punaisin merkein. Mikäli on käytetty punaisia viivoja, ovat viivat sivuvesiesteen rajoja ja merkit vain ilmoittavat sivuvesiesteen sijainnista.
  - Huomautus: Mikäli vesiesteelle on merkitty pudotusalue, voi pelaaja menetellä säännön 26 mukaan tai pudottaa pallonsa yhden lyönnin rangaistuksella pudotusalueelle, joka on lähimpänä sitä kohtaa, jossa pallo viimeksi ylitti vesiesteen rajan. Pudotettaessa palloa pudotusalueelle ei uudelleen pudottamista sallita, mikäli pudotettu pallo pysähtyy alle kahden mailanmitan päähän kohdasta, jossa se ensin osui maahan, vaikka se vierisikin pois pudotusalueelta tai lähemmäksi reikää.

 5. Kunnostettavaa aluetta ovat:
  A. sinisin paaluin merkityt alueet
  B. valkoisella tai sinisellä maalilla ympäröidyt alueet
  C. siirtonurmen saumat
  D. sorapäällysteiset pintasalaojat
  E. syvät veden valumaurat hiekkaesteissä

 6. Epänormaalit kenttäolosuhteet
  A. vapautus maata kaivavan eläimen, matelijan tai linnun tekemästä reiästä, maakasaumasta tai kulkutiestä myönnetään vain pallon tai mailan heilautuksen osalta.
  B. epänormaaleja kenttäolosuhteita ovat kaikki maalatut mittamerkit, jotka sijaitsevat pelialueen lyhyeksi leikatulla osalla. Vapautus myönnetään pallon tai mailan heilautuksen osalta.

 7. Maahan painunut pallo – Paikallissääntö laajennetaan koskemaan koko pelialuetta

 8. Kiinteät haitat:
  A. valkoisella maalilla merkitty kiinteään haittaan liittyvä alue katsotaan olevan osa kyseistä kiinteää haittaa, eikä ole kunnostettavaa aluetta.
  B. istutukset, jotka ovat jonkin rakennelman sisällä kuuluvat kyseiseen kiinteään haittaan
  C. väylän 1 verkkoaita
  D. väylän 2 kivirakennelma
  E. tiet, polut ja sillat,

 9. Kentän oleelliset osat
  A. nauhat ja muut puiden ympärille kierretyt materiaalit ovat kentän oleellisia osia (esim. jänis- ja myyräsuojat)
  B. hiekkaesteiden reunoja tukevat rakenteet, kuten muurit, seinät ja turvepinot, ovat kentän oleellisia osia ja kuuluvat pelialueeseen.

 10. Tilapäinen kiinteä haitta
  Määritelmä: Mahdollisia tilapäisiä kiinteitä haittoja ovat mm. katsomorakennelmat, tulostaulut ja mainostaulut. Kilpailutoimikunta määrittää tilapäiset kiinteät haitat ennen kilpailun alkua.
  Huomautus: Pallon ollessa pelialueella ja tilapäisen kiinteän haitan sisällä, päällä tai alla tai niin lähellä tilapäistä kiinteää haittaa, että se häiritsee pelaajan lyöntiasentoa tai mailan heilautusta, pelaaja voi käyttää mitä tahansa Golfsääntöjen tarjoamista vaihtoehdoista tai lisävaihtoehtona hän voi pudottaa pallonsa ilman rangaistusta lähimmälle pudotusalueelle, mikäli pudotusalueita on kyseiselle tilapäiselle kiinteälle haitalle määritelty.

 11. Pallo ympäristösyistä herkällä alueella (muurahaiskeot)

Kunnostettava alue:

Jos pallo on ympäristösyistä herkällä kunnostettavalla alueella, on pallo pudotettava ilman rangaistusta . Jos tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo on kadonnut ympäristösyistä herkällekunnostettavalle alueelle, on pallo pudotettava ilman rangaistusta.

RANGAISTUS PAIKALLISSÄÄNNÖN RIKKOMISESTA:

Reikäpeli – Reiän menetys

Hattula Golf

Lyöntipeli – Kaksi lyöntiä

Sääntö- ja tasoitustoimikunta